Met inschrijving voor de trainingen bij Obvius in 2018 en 2019 wordt akkoord gegaan met de volgende voorwaardes;

De desbetreffende trainer heeft de bevoegdheid om mensen te weigeren of als afwezig aan te vinken als deze niet gedurende het gehele uur aanwezig is bij de training. Bij afwezigheid zoals hierboven aangegeven geldt dezelfde gang van zaken als beschreven in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement. Dit geldt voor zowel de verenigingstrainingen als de trainingen gegeven door trainers van X TU Delft.

 

In de desbetreffende periode dient men minimaal zes maal deel te nemen aan de training. Als dit niet wordt nageleefd kan uitsluiting van training in de daaropvolgende periode plaatsvinden.