Corona update 23 april 2020

Na gevolg van de persconferentie van dinsdag 21 april willen wij jullie informeren over de huidige ontwikkelingen.

Competitie

De voorjaarscompetitie, waarvan de aanvang al eerder was uitgesteld tot 10 mei, wordt verplaatst naar het najaar. Er zal dus geen competitie meer plaatsvinden voor de zomervakantie. Er is nog geen exacte duidelijkheid over de uitwerking hiervan, maar daar zal later meer informatie over komen.

X

De sluiting van het sportcentrum X is verlengd tot 20 mei. De TU heeft al eerder bekend gemaakt haar onderwijs online aan te bieden tot het einde van het collegejaar.

Activiteiten Obvius
In een eerdere update is al genoemd dat de activiteiten t/m 31 mei waren komen te vervallen. Door de huidige keuze van het kabinet om evenementen te verbieden tot 1 september is ook het Open Toernooi afgelast.

Het nieuws wordt aandachtig in de gaten gehouden, om zo ons voor te bereiden op de komende ontwikkelingen. Houd vooral ook de Facebook in de gaten voor online evenementen.